Đổi trả hàng – Bảo hành

Bảo hành – Bảo dưỡng: Sản phẩm được cung cấp từ công ty chúng tôi sẽ được ghi đúng điều kiện bảo hành của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu chịu trách nhiệm và bảo hành đủ thời gian như thông tin đã cam kết. Điều khoản bảo hành được ghi chi tiết kèm sau thông tin chi tiết của sản phẩm.

* Địa điểm bảo hành – bảo dương là tận nơi lắp đặt: cần cung cấp địa chỉ, mô tả thông tin, ghi ảnh là cách phản hồi thông tin hữu hiệu.

Các trường hợp bảo hành miễn phí 100% công và vật tự:

Công tác bảo hành sẽ được soạn thảo trên hợp đồng và thời gian bảo hành sẽ tùy vào sản phẩm mà quý khách lựa chọn.