hoat dong cong ty tranduong (44)
TPHCM 2012-2014

12-5 2012  – 2014Thành lập công ty tại số 12 Trần Não Quận 2 TPHCM 

TPHCM 2014- Hiện nay

2014- 2020 Công ty thành lập trụ sở chính tại 43 Nguyễn Quý Đức Phường An Phú Quận 2 TPHCM và hoạt động phát triển đến hiện nay.

Đà Nẵng 2017 - Hiện nay

2017 – Hiện nay mở rộng chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và hoạt động phát triển đến hiện nay.

tran duong da nang
Hà Nội 2020 - hiện nay

2020  Mở rộng chi nhánh tại 39 Khuất Duy Tiến Hà Nội và Hoạt Động cho đến hiện nay.