Thông tin giao nhận hàng

+ Đã xác định đơn hàng; Muốn biết hàng giao khi nào tới gọi ngay TEL:

– Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng.

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại CÔNG TY TNHH TRẦN DƯƠNG

– Giao đến công trình: Chấp nhận giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu quí khách, mọi hoạt động vận chuyển sẽ được công ty TNHH Trần Dương theo quy trình và có nhân viên công ty giám sát.
+ Giao hàng khách các tỉnh:Với công ty TNHH Trần Dương khi quý khách đặt hàng và cần thi công các khoảng chi phí vận chuyển đến tận công trình sẽ được bàn thảo thêm trên hợp đồng, và được công ty TNHH Trần Dương hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.